Fokusområde 1

NTHR skal bli det naturlige logistikk-knutepunktet i Nord-Trøndelag.

Strategi:

 • Gå foran å skape utviklingsmuligheter og forutsigbarhet for næringslivet.
 • Tilby gode logistikkløsninger for kjerneområdet Trondheimsfjorden til Sør-Helgeland.
 • Utbygging av nytt havneområde med dypvannskai på Kråkøya.

 

Fokusområde 2

NTHR skal sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Hitra Kysthavn, serve sjømatnæringen i Midt-Norge med
miljøvennlig sjøtransport av ferske og frosne sjømatprodukter.

Strategi:

 • Arbeide aktivt gjennom Midtnorsk Kysthavnallianse for sjøtransport av sjømat fra Midt-Norge til kontinentet.
 • Arbeide for faste anløp av ro/ro- containerskip på Kråkøya.
 • Tilrettelegge for returlast.
 • Skape et positivt omdømme rundt havnene og deres viktige rolle i logistikkjeden.

 

Fokusområde 3

Cruisetrafikken er etablert i NTHR, om enn i det små foreløpig, dette er et område med betydelig utviklingspotensial.

Strategi:

 • Bidra aktivt til at flere cruiserederi anløper NTHR ved å kontakte rederiene og informere om de vellykkede anløpene som
  vi allerede har.
 • Bygge dypvannskai på Kråkøya, kaien kan ta i mot de fartøyer som enten er for store til å ligge i sentrum, eller i tilfeller da
  kaia i sentrum er opptatt (i hurtigrutetiden).
 • Økt samarbeid med reiselivsaktørene i regionen, for å kunne tilby et bedre produkt for turistene når cruiseskipet legger til
  kai.